Stresskolan del 2. “Vi blir dumma av stress”.

Det här är del 2 av Stresskolan. Här får du koll på symtomen, men också andra konsekvenser av långvarig stress. Sist ut är en frågeställning kring vems felet är. För idag handlar stress sällan om den enskilde individen. Läs gärna Stresskolan del 1. Det är enklare att stressa än att vila (eller att säga nej). … Continue reading Stresskolan del 2. “Vi blir dumma av stress”.