Idag anordnade Natur&Kultur en psykologilunch med inbjudna gäster inom media, vård och andra som har ett intresse inom just området psykologi. Några nyheter presenterades, och vi fick även lyssna till författare och kunniga. Huvudtemat för lunchen blev ACT – acceptance and commitment therapy. Ni kanske minns min kortrecension av Russ Harris bok: När livet slår till.

Det som var extra intressant under dessa timmar var begreppet “psykologisk flexibilitet”, som ett resultat av ACT. Det finns en möjlighet till öppenhet, där saker som är svåra, får upplevas, istället för den flykt från känslor som många anammar. Det här resonemanget känner jag igen från den förra psykologilunchen, där Russ Harris poängterade vår absoluta aversion och rädsla inför smärta.

Författaren och psykologen Rikard Wicksell talade idag också  om smärta, och hur man kan använda ACT. Han är aktuell med boken: Att leva med smärta (Natur&Kultur 2014). Men Wicksell var också noga med att påpeka att smärtan kan kvarstå, men livet får ta sin rättmätiga plats. Många som lever med smärta börjar kanske undvika olika situationer, och lever då inte sitt liv i meningsfull bemärkelse. Det är också så att många smärttillstånd inte går att behandla, därav blir terapi viktig med avseende på livskvalitet hos patienten.

Så. ACT fortsätter att öka i spridning och i behandling, och två böcker på temat tipsar jag om här nedan. Steven C. Hayes, som skrivit boken till vänster, var också gäst idag – och han inledde lunchen för oss lyssnare med att problematisera kring livet i stort, och menade att i den moderna tid som vi lever i, behöver vi ha moderna sätt att hantera livet på.

Två ACT böcker: att leva med smärta och ACT
Två nyheter från Natur&Kultur. Bilder från pressrummet på förlagets hemsida.