Adhd – en diagnos som de flesta känner till. Men kanske inte helt och hållet, ändå? Från att ha varit ett tillstånd som bara kopplats samman med “problembarn” i skolan, vidgas nu perspektivet på den psykiatriska diagnosen – och det sträcker sig längre än så: boken Fördel adhd – var på skalan ligger du? uppmanar oss till att förstå hur varje människa är den andra olik. Boken är skriven av Anders Hansen, överläkare i psykiatri och även författare till boken Hjärnstark.och Hälsa på recept (tillsammans med Carl-Johan Sundberg). Förlaget är Bonnier Fakta.

Fördel adhd – reflektioner.

Bokens fokus är, precis som titeln avslöjar, det goda som kan finnas med diagnosen. Författaren beskriver de personlighetsdrag som är sammankopplade med diagnosen: uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Vi får svar på varför personlighetsdragen finns – en förklaring av evolutionär karaktär, där också genetiken får utrymme i förklaringsmodellen. Men varför finns diagnosen? Att få diagnosen har vissa krav: vi har alla drag av adhd, men för att få diagnosen behöver den ha gett dig problem i livet. Så rent teoretiskt kan vi vara många som kvalar in på personlighetsdragen, men om inga problem uppstått, så hamnar vi utanför diagnostiken. Får du diagnosen, för att den skapar problem, kan du få den hjälp du behöver.

Jag intervjuade Anders Hansen innan sommaren, och också en sväng i höstas, då vi talade om varför han ville skriva boken. Resultatet blev artiklar i Live Life, Tara och Driva Eget.

“Jag har träffat många patienter med adhd och också träffat dem som det har gått bra för. De tycks ha en insikt kring hur de fungerar och känt till både sina svagheter och styrkor. Sen finns det underlag med forskning som visar att personer med adhd i genomsnitt har en högre kreativitet. Att visa båda sidorna av myntet är viktigt och därför har jag skrivit boken, för att visa på vilka fördelar som kan finnas. Idag är det ett sådant fokus på problemen, men det behöver inte vara så.

Det som är intressant, tänker jag, är var på skalan man befinner sig. Att vara i ytterlägena, där vi är extremt impulsiva eller har svåra koncentrationsstörningar borde betyda större risk för “problem”. Så samtidigt som det finns riktigt skarpa entreprenörer som vittnar om sin adhd, behöver vi komma ihåg att för en del är adhd:s drag svåra att leva med. Och det är också något som Anders Hansen på flera ställen skriver om i boken. Så här sa han innan sommaren:

Anders Hansen Fördel adhd
Foto: Stefan Tell

“Många entreprenörer har behov av egenskaper som har med äventyrlighet, kreativitet och energi att göra. Det blir en drivkraft, att vilja skapa någonting. Vid studier av genetik bakom entreprenörskap har det visat sig att det finns gener som är kopplade till detta. Samma gener som är kopplade till adhd. Utmaningen är att dra nytta av sina styrkor, istället för att alla ska utredas och medicineras. Det betyder inte att vi ska bagatellisera adhd, det är otvetydigt att det här leder till ofattbara problem för en del, särskilt för dem som har svår adhd. Koncentrationssvårigheter är ju negativt hur man än vrider och vänder på det.”

Boken passar alla de som har diagnosen, förstås, men även för anhöriga och personer som arbetar med barn. I en tid då diagnosen i visst mått delats ut i fall som kanske på sikt är tveksamma, tror jag boken fyller en viktig funktion – det går ju att leva med sina drag, om man lär känna sig själv. Men jag tänker också att den bjuder in till att diskutera Fördel Människa. För vi har flera diagnoser på “marknaden”. Och i slutändan handlar mänskligt psykiskt lidande, för många, att lära känna sin egen person. Vad funkar för mig och vad funkar för dig? Sen är lidande också en del av livet, det vill säga: vi kan inte sätt diagnoser på allt som händer oss längs vägen.

Det jag tar med mig är: att adhd kan betyda mycket, och att allt inte ska medicineras bort. Jag tar med mig att för vissa är medicin hela skillnaden. Det viktigaste är, då jag tidigare i livet levt nära en person med adhd, att jag förstår hur det hänger ihop. Att luta sig på det vi vet om adhd, gör att förståelsen blir enklare att få till stånd. Och precis som med boken Hjärnstark, finns det ännu mer belägg på den fantastiska fysiska aktiviteten. Jag vill att min son ska gå i en skola där rörelse ses som en naturlig del av inlärningsprocessen. Adhd, eller inte: vi behöver röra på oss!

Om vi alla har drag av adhd, vilket drag skulle passa in på dig? Jag ser mig själv som rätt driven och kreativ och har stundtals mycket energi. Dela gärna med dig!