medveten närvaro - bild på björkar i tyresta

medveten närvaro – bild på björkar i tyresta