Vatten och bänk vid sjö. inlägg om för höga krav på sig själv