inre stress att både välja sig själv och familjen

inre stress att både välja sig själv och familjen