minska konsumtion 1 för att kunna vara ute istället