Träd med markering för slinga

Tyresta Nationalpark