En viktig fråga att ställa sig då och då är: varför? Varför gör vi som vi gör, trots att det vi egentligen vill är långt därifrån (?). Ett av svaren är kanske att vi lever normativt. Våra val baseras på vad som förväntas av oss. Den finns en lust, ja, att höra till. Vi sneglar på grannen och tänker: det är kanske så man gör?

Om jag skrotade några av dessa föreställningar skulle jag gärna:

Skriva den där boken. För den finns ju där [inuti]
Bli nöjd snabbare med det jag presterar. Tillfreds.
Byta bort online mot offline
Gå långt lite oftare. Värdesätta ledig tid lika mycket som debiterbar tid.
Leva mer kompakt.

Jag är lite nyfiken på olika saker just nu. Bland annat släpper Nina Åkestam sin bok snart, med titeln Meningen med hela skiten.

Det är väl en bra fråga att ställa sig. Vad är meningen med skiten egentligen?

Tyresta
Longwalks ftw
En Emilia